13بهمن ماه سال1357هجری شمسی: سخنرانی مهم و سرنوشت سازحضرت امام خمینی(ره) رهبرفقید انقلاب اسلامی دربهشت زهرا واکنشهای مختلف رئیسان کشورهای منطقه و غرب را درپی داشت. کشورهایی که درمصالح ایران خود را ذینفع میدانستند سخنان امام را مخالف منافع خود خواندند و ورودیشان را به ایران سقوط حتمی نظام شاهنشاهی قلمداد کردند. سخنگوی وزارت امورخارجه اِمریکا، بیانات اما را ضد اِمریکایی خواند. همچنین دولت رژیم اشغالگرقدس ازبازگشت رهبرانقلاب اسلامی ایران ابراز نگرانی کرد زیرا پس ازاین دولت انقلابی ایران را قدرتی درمقابل خودی دید. خبرگزاری تاس اعلام کرد که بازگشت حضرت امام مسیرمبارزه را درایران وارد مرحله سرنوشت سازی کرده است. نخست وزیرغیرقانونی ایران که خود را درمقابل رهبری امام و نفوذ ایشان درمیان مردم خلع سلاح شده میدید اظهارداشت که همچون گذشته مشتاق ملاقات با حضرت اما است زیرا درحال حاضرهمه چیز بسته به نظرایشان است. درهمین روزحضرت امام دربیانات مسبوطشان درجمع روحانیان فرمودند” جنایاتی که سلسله پهلوی درجامعه ما کرد شاید هیچ جنایتی بالاترازاین جنایت نبود که نیروهای فعال انسانی ما را ازبین بردند یا فعالیت آنها را خنثی کردند و برای مدتهای زیادی آنهایی که باید به این امت خدمت کنند مثل علمای اعلام و اشخاص روشنفکراینها را درزندان بردند...”.

دسته ها :
شنبه پنجم 11 1387

20 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی:

 آخرین تلاش مذبوحانه رژیم ستمشاهی در قالب تظاهراتی محدود شکل گرفت. هدف از این تظاهرات حمایت از قانون اساسی شاهنشاهی و دولت غیرقانونی بختیار بود. در این تظاهرات عمال رژیم پهلوی و خانواده‏هایشان حضور داشتند و شعارهای آنان اغلب به حمایت از حکومت سوسیال دمکراسی بختیار بود. این گروه در ورزشگاه امجدیه سابق گرد آمدند و به تظاهرات پرداختند. در همین روز اعلام شد که مزدوران گارد شاهنشاهی به پادگان نیروی هوایی حمله‏ور شد‏ه‏اند تا برخی از انقلابیون را دستگیر کنند. اما هجوم آنان با شکست مواجه شد و در مقابل مردم انقلابی تاب مقاومت نیاوردند.

دسته ها :
جمعه چهارم 11 1387
X