22 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی :

بافریاد خروشان الله اکبر مردم بپاخاسته ایران و با انفجار نور ظلمت شاهنشاهی از میان رفت و انقلاب شکوهمند اسلامی پس از تلاش و زحمت به پیروزی رسید . در این روز مردم مسلمان و مبارز ایران با فریاد الله اکبر ضمن حمله به پادگانها و مراکز نظامی و پس از یک سلسه زد و خوردهای شدید خیابانی ، ارتش شاهنشاهی را به زانو در آوردند. در پی این رویداد بزرگ تاریخی مردم رها شده از بند ستم سقوط دیکتاتوری جشن گرفتند. در این روز علاوه بر دستگیری بسیاری از سران سر سپرده ارتش نقاط مهم و حساس کشوراز جمله تسلیحات ارتش ، دومجلس شورای سنا ؛ نخست وزیری ؛ ژاندارمری ؛ شهربانی و سازمان رادیو و تلویزیون به تصرف نیروهای انقلابی در آمد. همچنین جاده تهران – کرج برای جلو گیری از ورود واحد های نظامی به تهران مسدود شد بدین ترتیب رژیم شاهنشاهی در ایران منقرض شد و اولین بار در ایران حکومتی مبنی بر اصول اسلامی به پیروی از ولایت فقیه به دست توانای امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی تأسیس شد.

دهه فجر

 

 

 21 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی:

میلیونها تن از مردم مسلمان و انقلابی کشورمان برای تأیید حکم حضرت امام خمینی رهبر فقیه انقلاب اسلامی در انتخاب اولین دولت نظام جمهوری اسلامی ایران راهپیمایی باشکوهی شرکت کردند. در همین حال هزاران تن از کارکنان نیروی هوایی به مردم پیوستند و دولت غیر قانونی بختیار را از بیم نابودی اعلام کرد. « امروز حکومت نظامی از ساعت 16:30 بعد از ظهر تا پنج بامداد برقرار خواهد بود.» حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی با صادرکردن اعلامیه ای از مردم خواستند که در خیابانها بمانند و به حکومت نظامی اعتنایی نکنند. ایشان حکومت نظامی را خدعه و خلاف شرع دانستند . در همین روز لشکر گارد شاهنشاهی به پادگان نیروی هوایی حمله کرد و در پی آن مردم مسلمان و انقلابی از سراسر ایران به یاری انقلابیون داخل پادگان شتافتند. بدین ترتیب جنگ مسلحانه در تهران آغاز شد و مردم ضربه نهایی را بر پیکر پوسیده نظام شاهنشاهی وارد آوردند وبه 2500 سال حکومت جابرانه سلطنتی پایان دادند.

 

سه شنبه پانزدهم 11 1387

 

 23بهمن ماه سال1357هجری شمسی:

درنخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی دولت موقت به طوررسمی کارخود را آغازکرد. همچنین دراین روز کمیتههای انقلاب اسلامی به منزله نخستین نهاد انقلابی تشکیل شد. پس ازسقوط رژیم طاغوت و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نیروهای مردمی پاسداری مراکزمهم وحساس را درشهرها به عهده گرفتند. ازاین رو وجود سازمانی منظم و متشکل برای ادای این مسئولیت و مبارزه با عناصروابسته به رژیم طاغوت ضرورتی اجتباب ناپذیربود. به همین علت به فرمان حضرت امام خمینی رهبرفقید انقلاب اسلامی برای دردست گرفتن اوضاع و برقرارکردن نظم، کمیتههای انقلاب اسلامی تشکیل شدند.

سه شنبه پانزدهم 11 1387

 

 24بهمن ماه سال1357 هجری شمسی:

پس ازپیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی دراین روز درتهران آرامش نسبی برقرارشد و نیروهای مردمی به پاسداری ازنقاط حساس و مراکزمهم شهرپرداختند. همچنین چند تن ازسران خائن و سرسپرده قوای شاه دستگیرو بازداشت شدند و فرودگاههای کشور برای جلوگیری ازخروج عوامل رژیم طاغوت به مدت 24ساعت تعطیل اعلام شد. دیگرحادثه مهم این روز، اقدام کارکنان نیروهای سه گانه ارتش مبنی براعلام همبستگی مجدد با مردم بود که درتهران و دیگرشهرهای کشورهمزمان انجام گرفت.

سه شنبه پانزدهم 11 1387

 

25 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی:

 در پی پیروزی امت مسلمان و انقلابی کشورمان و سقوط رژیم منفور ستمشاهی حضرت امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی در پیامی از مردم خواستند که به منظور سازندگی و آغاز زندگی نوین به اعتصابات چندین ماهه و سراسری خاتمه داده ، به کار و سازندگی مشغول شوند.

سه شنبه پانزدهم 11 1387

 

26 بهمن ماه سال1357هجری شمسی:

با پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم منفورپهلوی مردم انقلابی و مسلمان کشورمان اقدام به دستگیری و محاکمه مهرههای خائن رژیم کردند. دراین روزرئیس سازمان امنیت رژیم ستمشاهی اولین فرماندارنظامی دردوران انقلاب اسلامی، فرمانده هوانیروز و فرمانده نظامی تهران و عامل کشتارمردم بیدفاع و مظلوم درتهران دستگیرو به حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شدند.

دوشنبه جهاردهم 11 1387

 

27 بهمن ماه سال 1357

در دست ساخت

دوشنبه جهاردهم 11 1387

 

 28 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی:

 

صدها هزار تن از کارگران، کارمندان و نظامیان اعتصابی به فرمان حضرت امام خمینی (ره)به اعتصاب خود پایان دادند. بدین ترتیب به فرمان حضرت امام کلیه کارکنان وزارت دارایی، شرکت پست و مخابرات، ماموران اداره راهنمایی و رانندگی، قوای ارتش و کارمندان شرکت هواپیمایی در محل کار خود حضور یافتند. همچنین در این روز دولتهای فرانسه، لهستان، مصر، برزیل و بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی حکومت اسلامی ایران را به رسمیت شناختند.

دوشنبه جهاردهم 11 1387

29 بهمن ماه سال 1357هجری شمسی:

در پی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و احساس نیاز مبرم به تشکیل نیروی منسجم رزمی از افراد حق جو و مؤمن برای حفظ کشور اسلامی ایران، نخستین طرح تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنظیم شد. بدین ترتیب به منظور حفظ اسلام و پاسداری از کشور اسلامیمان ایران سپاهی عظیم در مقابل قدرتهای ظالم جهانی ایجاد شد.

دوشنبه جهاردهم 11 1387
X