سوم بهمن ماه 1357:

  • تشکیل ارگانهای خود مختار توسط مردم به حمایت از امام خمینی (ره)
  • تشکیل یک کمیته هماهنگی مرکزی از چهل و پنج وزارتخانه، سازمان و شرکتهای بزرگ جهت ادامه اعتصاب تا تحقق جمهوری اسلامی
  • دیدار رئیس شورای سلطنت با آیت الله خمینی (ره) و استعفای وی از شورای سلطنت.

امام خمینی در مصاحبه با تلویزیون فرانسه گفتند: برای تغییر رژیم، فشار افکار عمومی به معنی قانون است. ما به استناد همین قانون قدرت را به دست می‌گیریم و حکومت را مستقر می‌‌کنیم. ما امیدواریم که ارتش با تمام افسران آن به دامان ملت برگردد. البته در حال حاضر قشرهایی از ارتش با ملت است ولی من صلاح ارتش را در این می‌دانم که همه برگردند. اکنون آراء عمومی شاه را خلع کرده است، به استناد همان فشار افکار عمومی که قانون واقعاً همان است باید قدرت را به دست بگیریم و حکومت را مستقر کنیم. از هیچ مملکت و از هیچ جائی، روحانیون ایران پشتیبانی و کمک مالی نمی‌گیرند. ما با آثار تمدن موافقیم، مایلیم که مملکت ما مجهز شود به همه آثار تمدن ولی نه آن طور که شاه عمل می‌کرد. شاه تمام آثار تمدن را به صورت فاسدکننده درآورد، سینما به صورت ترویج فساد شد، اخلاق جوانها را فاسد کرد، مراکز فحشاء را زیاد کرد و وسائل اعتیاد جوانان را فراهم کرد.
امام گفتند: راهی را که باید برویم در تهران اعلام می‌‌کنم
.
امام خمینی در مصاحبه با خبرنگاران ایرانی اظهار داشت: در حکومت اسلامی دیکتاتوری وجود ندارد، اسلام هم آزادی خواهد داد هم به اقتصاد توجه خواهد کرد و هم توجه به سایر احتیاجات کشور
.
با چاپ اخباری مبنی بر ورود قریب‌الوقوع امام خمینی به ایران شور استقبال از ایشان بالا گرفت و برنامه‌هایی برای ورود ایشان به شکلهای مختلف طراحی شد. روزنامه آیندگان امروز خبر از آمادگی کارکنان هواپیمایی برای برگزاری آئین استقبال داد و از مردم دعوت کرد که در روز مقرر به فرودگاه مهرآباد بیایند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز از مردم سراسر کشور دعوت کرد که در روز ورود امام به ایران در قالب کاروان‌های مردمی به تهران بیایند. با این همه، هنوز دقیقاً روز ورود امام روشن نشده است
.
برای تدارک مراسم استقبال از امام خمینی ستاد ویژه‌ای توسط روحانیت مبارز تهران تشکیل شد. این ستاد مرکب از روحانیون و نمایندگان همه اقشار و گروههای اجتماعی و سیاسی کارهای مربوط به انجام بزرگ‌ترین استقبال تاریخ از رهبر قیام ملت ایران را انجام خواهد داد. کمیته برگزاری مراسم استقبال اولین اعلامیه خود را صادر کرد
.
امروز مهندس مهدی بازرگان در مصاحبه با حدود 200 خبرنگار خارجی و داخلی گفت «تعیین نخست‌وزیر، برگزاری همه‌پرسی برای تعیین حکومت آتی و تصویب قانون اساسی جدید، مهم‌ترین اقدام امام پس از بازگشت به ایران خواهد بود. شاپور بختیار نیز باید استعفا دهد و این عاقلانه‌ترین راه در پیش روی اوست.» امروز دانشجویان ناراضی ایرانی سفارت ایران در پاریس را به اشغال خود درآوردند و عکس‌های شاه و فرح را پایین کشیدند. به نقل از
:
انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک،

مرکز بررسی اسناد تاریخی

30 سال پیش درچنین روزی - 3بهمن ماه سال1357هجری شمسی: درآستانه پیروزی انقلاب اسلامی برای جلوگیری ازآشفتگی کمیته هماهنگی مرکزی درتهران تشکیل شد. این کمیته ازهمه کارمندان و کارگران و دیگرقشرهای مردم دعوت کرد که تا تحقیق نظام جمهوری اسلامی به اعتصاب و مقاومت خود ادامه دهند. دراین روزحضرت امام خمینی(ره) دراعلامیه‏ای شورای سلطنت را غیرقانونی اعلام کردند. همچنین شهرقم که درحکومت نظامی بسرمیبرد ازقوای نظامی و انتظامی رژیم تخلیه شد و شهربه طور کامل تحت نظارت مردم قرارگرفت این امرنوید بخش پیروزی نهایی درآیندهای نزدیک و تحولی شگرف درتاریخ کشورمان بود.


سه شنبه پانزدهم 11 1387
X